Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) a crescut uşor anul trecut, până la 8,689 milioane persoane

civic press

În anul 2018, populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) era de 12.930 mii persoane, reprezentând 66,2% din populaţia totală. Din totalul acestei categorii de populaţie, 64,8% erau persoane ocupate, 2,9% şomeri şi 32,3% persoane inactive, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost în anul 2018 de 1248‰, în scădere comparativ cu anul anterior (1267‰). Un nivel mai ridicat al acestui indicator s-a înregistrat pentru persoanele de sex feminin (1665‰ faţă de 932‰ în cazul bărbaţilor) şi pentru cele din mediul rural (1303‰, comparativ cu 1203‰ în mediul urban).

În anul 2018, populaţia activă a fost de 9069 mii persoane, mai mult de jumătate (57,2%) fiind bărbaţi. Dintre persoanele active, 96,6% erau în vârstă de muncă (15-64 ani). Tinerii de 15-24
ani reprezentau 6,8 % din populaţia activă, peste două treimi dintre aceştia având domiciliul în mediul rural.

În anul 2018, populaţia ocupată cuprindea 8689 mii persoane, în uşoară creştere (+18 mii persoane) comparativ cu anul anterior. Dintre acestea 96,5% erau persoane ocupate în vârstă de muncă (15-64 ani).

Analiza distribuţiei pe grupe de vârstă a populaţiei ocupate indică faptul că ponderea cea mai mare era deţinută de persoanele în vârstă de 35-44 ani (28,5%), urmate de cele din grupa 45-54 ani (26,1%). Tinerii de 15-24 ani reprezentau 6,0% din populaţia ocupată.

Analizând repartizarea populaţiei ocupate după nivelul de instruire se constată că ponderile cele mai mari erau deţinute de persoanele cu studii liceale (39,9%), urmate de cele cu studii superioare (20,5%) şi de persoanele care au absolvit învăţământul profesional (17,4%). Ponderea persoanelor cu nivel de instruire primar sau fără şcoală absolvită era de 2,7%.

Distribuţia populaţiei ocupate după statutul profesional arată că salariaţii deţin cea mai mare pondere în totalul populaţiei ocupate (74,8% în anul 2018). Lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau, în anul 2018, 24,2% din populaţia ocupată.

În anul 2018, pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, salariaţii s-au concentrat în proporţie de 60,1% în servicii, 36,8% în industrie şi construcţii şi 3,1% în ramurile agricole. Din distribuţia numărului de salariaţi după regimul de lucru se observă faptul că majoritatea (98,9%) erau salariaţi angajaţi permanent.

În anul 2018, repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 83,2% din persoanele ocupate, peste jumătate dintre acestea (51,0%) locuind în mediul urban.

Sectorul privat a fost preponderent în următoarele activităţi ale economiei naţionale: agricultură, silvicultură şi pescuit (98,8%), comerţ (98,4%), construcţii (98,3%), hoteluri şi restaurante (97,8%), industria prelucrătoare (97,2%). Sectorul public concentra 15,6% din populaţia ocupată; cele mai multe persoane care lucrau în sectorul public (74,3%) erau din mediul urban, 54,7 % erau femei, iar 75,5% lucrau în administraţie publică şi apărare, în învăţământ şi în sănătate şi asistenţă socială. În sectorul mixt lucrau 1,2% din persoanele ocupate.

Durata medie obişnuită a săptămânii de lucru pentru persoanele ocupate a fost în anul 2018 de 39,6 ore pe săptămână (35,0 ore pe săptămână în ramurile agricole, 40,5 ore în industrie şi construcţii şi 40,4 ore pe săptamână în servicii). Activităţile cu cele mai ridicate durate obişnuite ale săptămânii de lucru au fost în construcţii şi hoteluri şi restaurante (41,1 şi respectiv 41,0 ore pe săptămână).

Numărul şomerilor definiţi conform criteriilor BIM a fost în anul 2018 de 380 mii persoane, în scădere cu 15,5% faţă de anul precedent. (Foto: pixnio.com)

Print Friendly, PDF & Email
Dacă ți-a plăcut articolul, premiază-l cu un like 🙂
fb-share-icon
Recomandate
Conform OUG 9/2019, plata alocaţiilor majorate pentru copii se va…
error

Dacă ți-a plăcut, dă-ne un like. :)